Forkortelser


Der bruges rigtig mange forkortelser inden for fotografering. Jeg vil skrive dem ned samt forklare dem bedst muligt. DOF = Depth of Field eller dybdeskarphed. Når der snakkes om en lille dybdeskarphed, betyder det, at området, hvor billedet står skarpt – altså det, der er i fokus – ikke er så stort. For at opnå