Gennemse Forfatter

Kenneth Holmqvist

Forkortelser

Der bruges rigtig mange forkortelser inden for fotografering. Jeg vil skrive dem ned samt forklare dem bedst muligt.

DOF = Depth of Field eller dybdeskarphed. Når der snakkes om en lille dybdeskarphed, betyder det, at området, hvor billedet står skarpt – altså det, der er i fokus – ikke er så stort. For at opnå denne effekt bruges en stor blænde (lille blænde tal). Omvendt, hvis der bruges en lille blænde, bliver dybdeskarpheden tilsvarende større.

AF-S = Når udløseren trykkes halvt ned stilles fokus, hvorefter det låses. Hvis motivet bevæger sig, skal fingeren løftes, hvorefter udløseren trykkes halvt ned igen for at låse fokus på ny.

AF-C = Kontinuerlig autofokus. Denne indstilling er god til motiver af dyr, børn og andet, der bevæger sig. Kameraet bliver simpelthen ved med at fokusere, selvom udløseren trykkes halvt ned.

F Stop = et F Stop er et helt blændetrin op eller ned.

WB = White Balance eller hvidbalance. Hvidbalance måles i enheden Kelvin, og  Kelvin måles ud fra farvetemperatur. Jo højere antal Kelvin hvidbalancen sættes til, desto varmere bliver farverne, og det modsatte ved et lavere antal Kelvin.

Der findes en komplet guide med forkortelser indenfor fotografering hos wikipedia.