Blænde

Blænden er det hul, lyset kommer igennem i objektivet. Blænden er med til at afgøre hvor meget lys, der kommer ind og rammer sensoren. Yderligere er blænden med til at styre dybdeskarpheden. Den måde blænden, fungerer på, er omvendt. Det, jeg mener med omvendt, er, at en større blænde = et mindre blændetal. En stor blænde giver også en meget lille dybdeskarphed. Et større blændetal (mindre blænde) lukker mindre lys ind end en større blænde (mindre tal). Dette giver tilsvarende større dybdeskarphed, hvor tingene i billedet er i fokus.

Blænderækkefølgen er således:

1 2 4 8 16 32
1.4 2.8 5.6 11 22

Hver gang der blændes et fuldt blændetrin ned, halveres lyset. Fx halveres lyset, som rammer sensoren, hvis man går fra blænde 1 til 1.4. Blændes der yderligere ned fra 1.4 til 2, halveres lyset endnu engang.

På Dette billede er der anvendt en lille blænde (stort tal). Billedet har en stor dybdeskarphed hvor man kan se teksturen i bordet samt vasen og stolen i baggrunden.DCS_0456

Her ses det samme billede igen hvor dybdeskarpheden er utrolig lille. Stolen er næsten udvisket og vasen er helt væk i baggrunden. DCS_0457